Cirkels

Eigenlijk, bedacht ik terwijl ik spek op mijn brood deed (brood dat ik smeerde voor de lunchtrommel), zijn cirkels de essentie. Het begin en het einde, het fundament. Niet het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar de cirkel. Al lijkt het moeilijk bouwen met cirkels, het is zo.

Ga maar na. De bal is rond. Het wiel even zo. De klok. De O van H2O en zuurstof. En het cijfer nul, niet te vergeten. De helft van dit stukje bestaat uit nullen, dus belangrijk is het wel. Zonder nul was er immers geen beginpunt. De cirkel is dus het beginpunt. Maar waarvan, dat moet ik nog bedenken. Ondertussen daag ik u uit aan te tonen dat juist het rechte streepje het fundament van alles is.


Comments

7 reacties op “Cirkels”

  1. Ik zit nog bij het spek smeren voor de lunchtrommel. Iets gaat daar niet goed… ๐Ÿ˜‰

  2. Er komt slechts een, zeer banale, gedachte bij mij op…

  3. Het is zelfs nog erger dan U zegt: dit stukje bevat significant meer nullen (3060) dan enen (2468), als ik dat zo eens voor de vuist weg natel (http://nickciske.com/tools/binary.php). Maar, zonder de enen had ik er helemaal niks van begrepen. De enen geven betekenis aan Uw schrijven. En of dat belangrijk is!

  4. @Eric: zo duidelijker?

  5. Het is als bij de opmerking “Ik doe aan de lijn”. “Een cirkel is ook een lijn,” is dan mijn repliek. Ergo: de cirkel is een verbastering van het rechte streepje, als u het mij vraagt.

  6. Maarten: beter, hoewel een haakje en een komma achter elkaar stilistisch niet geheel verantwoord zijn… ๐Ÿ˜‰

  7. Maar wat is er gebeurd met de hoek(!)steen?

    Een cirkel die de hoeksteen is. Contradictio in Terminis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *