In de trein (41)

De zondagavondtrein, altijd divers. Naast me zit een man met een blik bier en een gezicht op hoofdpijn. Er zou een relatie tussen die twee gegevens kunnen bestaan. Over relaties tussen gegevens handelt ook het boek van de medicijnenstudent tegenover me. Zijn boek staat vol met kleurrijke curves en normale verdelingen. Een bank verderop zit een man zich druk te maken: ‘En die pensioenfondsen, ABP en PGGM die beleggen in de wapenindustrie. Clusterbommen. Lees het morgen maar in de krant.’

Tendentieus verhaal, denk ik, benieuwd wat daarvan klopt. Later, als ik dit lees, betrap ik me erop dat ik dat vooral dacht vanwege de manier waarop de manier de man dat vertelde. Foei


Comments

2 reacties op “In de trein (41)”

  1. In de tijd dat ik dienstweigerde – de Koude Oorlog vroor nog, opa vertelt – heb ik uitgezocht welke bedrijven of organisaties dan geen banden hadden met het leger, of de wapenindustrie.

    Het ging al mis toen bleek dat de Staat der Nederlanden verreweg de grootste wapenexporteur van al bleek te zijn. Alleen al door legervoorwaarden elders te dumpen. Zoals landmijnen. Vervangende dienstplicht doen bij een overheidsorganisatie was daarmee dus uitgesloten.

    Maar bijna geen organisatie bleek zich aan dat patroon te kunnen onttrekken; altijd waren er verbanden te vinden. Sindsdien verbaast niets mij meer.

  2. Dat er nog steeds mensen zijn die geloven dat de geschiedenis zich naar iets goeds toe beweegt blijft me verbazen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *